Fluorokinolonien ryhmän antibioottien käyttöön liittyvä aortan aneyrysman ja dissekaation riski

Fimea on julkaissut lokakuussa 2018 tiedotteen, jossa se kertoo systeemisten ja inhaloitavien fluorokinolonien (antibioottien ryhmä) käyttöön liittyvästä riskistä. Fluorokinolonien ryhmään kuuluvia antibiootteja ovat siprofloksasiini, levofloksasiini, norfloksasiini, moksifloksasiini ja ofloksasiini.

Tiedotteen mukaan systeemisiä fluorokinoloneja käyttäneillä potilailla on raportoitu epidemiologisissa tutkimuksissa aortan aneurysman ja dissekaation riskin suurenevan noin kaksinkertaiseksi verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet mitään antibiootteja tai käyttivät muita antibiootteja (amoksisilliinia). Iäkkäillä henkilöillä riski on suurempi. Altistavia tekijöitä ovat mm. suvussa esiintynyt aneurysmasairaus, olemassa oleva aortan laajentuma tai aortan dissekaatio, Marfanin oireyhtymä, vaskulaarinen Ehlers-Danlosin oireyhtymä, Takayasun arteriitti, jättisoluarteriitti, Behçetin tauti, hypertensio ja ateroskleroosi.

Jos potilas kuuluu riskiryhmään, hänelle saa käyttää fluorokinoloneja vain huolellisen hyöty-riskiarvioinnin ja muiden hoitovaihtoehtojen harkitsemisen jälkeen. Lisäksi lääkärin tulee kertoa vastaanotolla lääkkeen riskeistä ja kehotettava potilasta hakeutumaan välittömästi hoitoon päivystyspoliklinikalle, jos hänellä ilmenee äkillistä voimakasta vatsa-, rinta- tai selkäkipua.

Fimean tiedotteeseen pääset tästä