Sanasto

Suomi Englanti Selitys
A
Aortta Aorta Symestä lähtevä elimistön suurin valtimo
Aortan aneurysma Aortic aneurysm Aortan pullistuma
Aortan dilataatio Aortic dilatation Aortan laajentuminen, laajentuma
Aortan dissektio Aortic dissection Aortan sisäkerroksen repeytyminen
Aortankaari Aortic arch Nousevan ja laskevan aortan välinen kaareva aortan osa, josta lähtevät päähän ja yläraajoihin verta vievät suuret valtimot
Aorttaläppä Aortic valve Sydämen vasemman kammion ja aortan välinen läppä
Aorttaläpän insuffisienssi Aortic insufficiency Aorttaläpän vuoto
Aortan ruptuura Aortic rupture Aortan repeytyminen
Auskultaatio Auscultation Kuuntelututkimus, esim. sydämen tai keuhkojen kuuntelu stetoskoopilla
C
Composite graft Composite graft Yhdistelmäproteesi, joka yleensä käsittää aorttaläläpän ja nousevan aortan
D
Deformaatio Deformation Epämuotoisuus, epämuodostuma
Dominantti periytyminen Dominant inheritance Vallitseva perityminen eli periytymiseen riittää toiselta vanhemmalta satava perintötekijä
Duuran ektasia Dural ectasia Kovakalvon laajentuminen
E
Elektiivinen leikkaus Elective surgery Ennalta suunniteltu leikkaus
Elektrokardiogrammi, EKG Electrocardiogram Sydänsähkökäyrä, sydänfilmi
Emfyseema Emphysema Keuhkolaajentuma
Endokardiitti Endocarditis Sydämen sisäkalvon ja sydänläppien tulehdus
Endokrinologia Endocrinology Umpirauhasia ja niiden erittämiä hormoneja tutkiva tieteenala
F
Fibrilliini Fibrillin Sidekudoksen säikeinen valkuaisaine
Fysiatria Physiatrics Fysikaalinen lääketiede, fysikaalisen hoidon menetelmiä käyttävä lääketieteen ala
H
Hiippaläppä Mitral valve kts. mitraaliläppä
Hyperopia Hyperopia Pitkänäköisyys (pitkätaitteisuus), valontaittovirhe, jossa silmä näkee tarkasti vain kauas
I
Iiris Iris Silmän värikalvo
Ilmarinta Pneumothorax Ilman tai kaasun esiintyminen keuhkopussiontelossa
K
Kaikukuvaus Echography kts. ultraäänitutkimus
Kardiologia Cardiology Sydäntautioppi
Karsastus Strabismus Kykenemättömyys kohdistaa molempien silmien katse samaan kohteeseen, “kieronäköisyys”
Kornea Cornea Silmän sarveiskalvo
Kuopparinta Pectus excavatum Sisälle painautunut rintakehä
Kyfoosi Kyphosis Köyryselkäisyys
L
Linnunrinta Pectus carinatum Ulospäin kohoava rintakehä
Linssiluksaatio Luxation of lens Silmän linssin siirtyminen
Lordoosi Lordosis Notkoselkäisyys
M
Magneettikuvaus Magnetic resonans imaging / MRI Kuvaus, joka perustuu magneettikentässä olevan elimistön lähettämiin signaaleihin
Mitraaliläppä Mitral valve Vasen eteis-kammioläppä, hiippaläppä
Mitraaliläpän insuffisienssi Mitral insufficiency Mitraaliläpän (hiippaläpän) vuoto
Mitraaliläpän prolapsi Mitral valve prolapse Mitraaliläpän (hiippaläpän) pullistuminen tavallista pidemmälle vasempaan eteiseen
Mutaatio Mutation Geenissä tapahtuva rakenteellinen muutos
Mykiö Lens Silmän linssi
Myopia Myopia Likinäköisyys (likitaitteisuus), valontaittovirhe, jossa silmä näkee tarkasti vain lähelle
O
Odontologia Odontology Hammaslääketiede
Oftalmologia Ophtalmology Silmää ja sen sairauksia käsittelevä lääketieteen ala
Ortopedia Othopaedics Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistunut lääketieteen ala
P
Pediatria Pediatrics Lastentautioppi
Profylaksia Prophylaxis Ennaltaehkäisy, estolääkitys
Pupilli Pupil Silmän värikalvon keskellä oleva aukko
S
Skolioosi Scoliosis Selkärangan vinous, kieroselkäisyys
Spondylolisteesi Spondylolisthesis Nikamasiirtymä, nikaman siirtyminen eteenpäin alapuolella olevaan nikamaan verrattuna
Stria Striae Ihojuova, arpijuova, “raskausarvet”
Subluksaatio Subluxation Osittainen sijoiltaan meno
Sydäneteinen Atrium of the heart Sydämen kaksi lokeroa, joihin veri tulee suurista laskimoista ja joista veri lähtee kammioihin
Sydänkammio Ventricle of the heart Sydämen kaksi lokeroa, joihin veri tulee eteisistä ja joista veri lähtee suuriin valtimoihin
T
Taittovirhe Refractive error Silmän verkkokalvolle syntyvän kuvan epätarkkuus
Thorax Thorax Rintakehä, kaulan ja vatsaontelon välissä oleva vartalon yläosa
Tietokonetomografia (TT) Computed tomography / CT Röntgenkuvauksia hyväksi käyttävä kerroskuvausmenetelmä
Trikuspidaaliläppä Tricuspid valve Oikea eteis-kammioläppä, kolmiliuskainen purjeläppä
U
Ultraäänitutkimus Ultrasonography Ultraääntä hyväksi käyttävä kuvantamismenetelmä
V
Verkkokalvo Retina Silmämunan sisin kerros