Osallistu mukaan tutkimukseen

Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat tekevät Harvinaiset-yksikön toimeksiannosta opinnäytetyönä kartoitusta harvinaisten tiedon tarpeesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista tietoa harvinaiset haluavat saada sairaudestaan, mistä tietoa on saatu ja millä tavalla tietoa halutaan tulevaisuudessa saada.
Kyselyyn voi vastata joko harvinaissairas itse tai hänen omainen / läheinen (esim. alle 18 v. vanhemmat). Liitteestä löytyy opiskelijoiden kirjoittama saatekirje. Kyselyn linkki löytyy upotettuna saatekirjeestä. Vastausaikaa on vain maanantaihin 18.3.2019 asti.
Opinnäytetyökysely tiedon tarpeesta saatekirje 4.2.19